Termíny svatebních obřadů

Rezervace svatebního termínu je závazná po uhrazení zálohy! Záloha se stanoví ve výši 30 % na základě objednaných služeb. S ohledem na provoz zámeckého hotelu není možné uspořádání pouze svatební hostiny v restauraci bez dalších služeb. Děkujeme Vám za pochopení.

 

Termín civilních obřadů pro rok 2017
19. srpna 10:30 hod 11:30 hod 12:30 hod

 

V tomto termínu se konají pouze svatební obřady, nikoliv svatby s hostinou. Svatební obřady jsou vždy po 1 hod a časy nelze měnit. Prosíme snoubence, aby tuto skutečnost respektovali. Vybírejte ze svatebních balíčků Svatební obřad a Svatební obřad v parku.

Příslušným úřadem pro vyřízení obřadu je Městský úřad Sušice, tel.: 376 540 178. Svatební obřad na Zámku Hrádek musí být vždy potvrzen zároveň i od matriky, kterou kontaktují snoubenci a domluví se na čase obřadu.

Termíny pro "kompletní" svatby 2017 (obřad, hostina, ubytování)
Květen 27. května (obsazeno)
Červen 10. června (obsazeno)
Červenec 29. července (obsazeno)
Září 9. září (obsazeno)
Listopad 11. listopadu

 

Pro tyto svatební termíny se vztahuje svatební balíček Svatba na Zámku Hrádek.

 

Ostatní termíny pro svatební obřady a ostatní služby dle domluvy
Únor 11. února  25. února
Březen

11. března

 25. března

 

Termíny církevních obřadů 2017
Církevní sňatek zajišťuje Římskokatolická farnost Zbynice a na termínu se můžete domluvit s panem farářem Janem Wirthem.

Informační svatební schůzky

Zájemce o svatbu na Zámku Hrádek, kteří mají zájem si prohlédnout prostory zámku a získat bližší informaci o uspořádání svatby, prosíme, aby si před návštěvou zámku nejdříve domluvili schůzku.

Kontakt

Ing. Andrea Řezanková, ředitelka

Tel.: +420 605 304 181

E-mail: andrea.rezankova@zamekhradek.cz