Pro milovníky historie

Hrad Kašperk
Tento nejvýše položený hrad v Čechách nechal v roce 1356 založit český král a římský císař Karel IV. na ochranu zlatonosné oblasti Kašperských Hor, na ostrahu zemské hranice se sousedním Bavorskem a pro nutné zajištění bezpečnosti na nově zřízené obchodní komunikaci zvané Zlatá stezka. Ta spojovala Čechy s Bavorskem a dále s vyspělými oblastmi západní Evropy.
Hrad Kašperk nebyl nikdy dobyt.
Vzdálenost: 20 km

Hrad Rabí
Největší hradní zřícenina v Čechách. Jádro hradu vzniklo na počátku 13. století jako strážní, obytná věž na ochranu obchodní cesty spojující města Sušice a Horažďovice, a také značně bohatá rýžoviště zlata podél řeky Otavy.
Husitská vojska hrad dvakrát obléhala a dobyla. V roce 1421, při druhém obležení, zde Jan Žižka přišel o své druhé oko.
Prohlédnout si můžete i nejspodnější části hradního sklepení s přírodní krápníkovou výzdobou. Netradiční hodinu přírodopisu můžete zažít při návštěvě místní včelnice, kde se dozvíte vše o včelách, včelaření a životě na vsi.
Vzdálenost: 12 km

Hrad Velhartice
Středověký gotický hrad z přelomu 13. a 14. století. Na konci 14. století byl hrad rozšířen, Buškem z Velhartic, o obranou věž Putnu a gotický mohutný kamenný most, který spojoval věž s palácem hradu, tzv. Rajský dům. V 17. století bylo postaveno pozdně renesanční zámecké křídlo nazývané Huertovo.
V blízkosti hradu se nachází Skanzen lidové architektury. Volně přístupné jsou exteriéry přenesených staveb z Pošumaví.
Vzdálenost: 9,7 km

Tvrz Kašovice
Víte, kde žila princezna se zlatou hvězdou na čele? V Kašovicích, na malé tvrzi mezi Hrádkem a Kolincem. Dochované zbytky tvrze si dodnes můžete prohlédnout na kopci nad stejnojmennou obcí. Tvrz to nebyla velká, bylo to jen dvoupatrové stavení, které ani nebylo obehnáno příkopem.
Zřejmě šlo o lovecký nebo strážní zámek. Kdy a kým byla tvrz založena, není známo. V 16. století již byla pustá. Pověst o Kašovické princezně, jejíž čelo zdobila zlatá hvězda, zaznamenal v 19. století německý historik František Alexandr Heber i známá spisovatelka Božena Němcová. Pohádka se stala inspirací pro režiséra Martina Friče, který ji v roce 1959 zfilmoval.
Vzdálenost: 3 km

Sušice
Sušice je město na řece Otavě, založené kolem roku 790 původně jako osada při rýžování zlata. Od roku 1273 patřilo město českému králi Přemyslu Otakaru II. a od té doby město již vždy náleželo Koruně české.
V roce 1322 dal král Jan Lucemburský obestavět město hradbami a roku 1324 potvrdil výsady královského města. Další privilegia získala Sušice od císaře Karla IV. a krále Václava IV. Město několikrát vyhořelo, ale díky jeho výhodné poloze na odbočce Zlaté stezky a solnímu skladu za čas opět prosperovalo.
Rozkvět nastal až v 19. století v souvislosti se zavedením výroby zápalek (nejstarší v Čechách) zdejším rodákem Vojtěchem Scheinostem.
Více informací o historii regionu Sušicka a Šumavy, sirkařství, sklářství a pozoruhodný betlém naleznete v Muzeu Šumavy v Sušici.
Vzdálenost: 5 km

Svatobor s rozhlednou

Svatobor je zalesněný vrch nad Sušicí ležící 845 metrů nad mořem. Na vrcholu, opředeném mnoha pověstmi, stávala již od roku 1890 rozhledna a turistická útulna Klubu českých turistů.
Dne 8. května 1934 byla zchátralá rozhledna s útulnou zbořena a na jejím místě byla během tří měsíců postavena rozhledna nová a útulna o rok později. Likvidace staré rozhledny a výstavba nové rozhledny i chaty byla zadána sušickému staviteli Karlu Hourovi.
Rozhledna se tyčí do výše 31 metrů. Rozhledový ochoz, na který vede 182 schodů, je umístěn 28 metrů nad zemí a nabízí kruhový rozhled přes přilehlou část Šumavy na jihu až k Středočeské vrchovině na severovýchodě.
Vzdálenost: 4,9 km (po silnici, po žluté turistické značce nebo po modré)

Románsko-gotický kostelík Zdouň

Od Hrádku směrem na Tedražice stojí osamocený románsko-gotický kostel sv. Vavřince. Kostel je poslední památkou na starou osadu rýžovníků zlata, nazývanou Vzduny. Kdy osada zmizela z povrchu zemského, není přesně známo. A proč tomu tak bylo, to už ví jenom pověsti.
Jedna z nich vypravuje, že se stala obětí msty husitských bojovníků, jimž zdejší obyvatelstvo odmítlo dát potravu a píci pro koně. Druhá z legend klade zánik vesnice až do dob třicetileté války. Tehdy tu prý byl zakopán poklad dvanácti stříbrných apoštolů. Poslední, kdo o něm věděl, byl hrobař Lupíšek, ale i ten z vesnice nakonec utekl.
Hřbitov okolo kostela slouží dodnes Hrádku a nedalekým Tedražicím. K věčnému spánku tu v minulosti uložili i obrozeneckého kněze a spisovatele Františka Pravdu. Zachovala se i kostnice, dnes již bez kostí, ty byly v minulosti zakopány na zdejším hřbitově.

Pravidelné mše svaté se konají v neděli v 10 hodin.
Vzdálenost: 1,2 km

Kostel ve Zbynicích

Sv. Vavřinec na Zdouni není jediným románským kostelem v těsné blízkosti Hrádku. Také kostel ve Zbynicích pamatuje dobu, kdy se svět loučil s románským uměním a vítal nastupující gotiku. Kostel Zvěstování Panny Marie je ještě něčím pozoruhodný. Z kostelní věže shlíží na kolemjdoucí několik kamenných hlav.

Pravidelné mše se konají v neděli v 8,30 hodin.

Vzdálenost: 3,4 km

 Zámek Nemilkov

Necelé tři kilometry od Velhartic stojí pozapomenutá kulturní památka, poplužní dvůr se zámkem Nemilkov. Je zapsána na seznamu ohrožených nemovitých památek. První písemné zmínky jsou ze 14.století, kdy zde stála gotická tvrz. Osídlení zde však bylo již mnohem dříve, jak dokládají archeologické nálezy. Renesanční podobu získal zámek v 16.století a velká část z toho se dochovala dodnes. V následujících staletí byl zámek upraven v duchu barokním a klasicistním. Posledními vlastníky zámku byla rodina Schreinerů, která zde bydlela a hospodařila až do odsunu německého obyvatelstva po skončení druhé světové války. Poté se zámek dostal do rukou státu, respektive MÚ Nemilkov a později JZD. V současné době probíhá jeho postupná obnova, kterou provádí soukromí vlastníci zámeckého areálu. Přijďte se podívat na znovuzrození této kulturní památky. tel. 724 048 255. Více informací o zámku a možnostech prohlídek naleznete na webových stránkách.

Vzdálenost: 13 km od Hrádku

 

Muzeum Lamberské stezky v Žichovicích (16 km od Hrádku)

Horská synagoga v Hartmanicích (17 km od Hrádku)

Muzeum Dr. Šimona Adlera na Dobré Vodě u Hartmanic (17 km od Hrádku)

Kostel sv. Vintíře se skleněným oltářem na Dobré Vodě u Hartmanic (17 km od Hrádku)

Muzeum Šumavy v Kašperských Horách (20 km od Hrádku)

Muzeum motocyklů v Kašperských Horách (20 km od Hrádku)

Muzeum v Horažďovicích (21 km od Hrádku)

Další tipy na pamětihodnosti Sušicka a Šumavy Vám budou sděleny na recepci hotelu.