Galerie Hrádek - pro děti

1. 7. 2021

hravá expozice určena dětem

Galerie Hrádek - pro děti

Zrenovovaný barokní špýchar v zámeckém areálu se přetvořil v prostor her a inspirace hrádeckou historií určený převážně dětem ve věku 3 až 10 let (záleží ale na hravosti a fantazii každého bez rozdílu věku).

Co vše můžete v galerii navštívit?

Zámecká herna komtesy Adély a Jana Ferdinanda

Inspirací stala komtesa Adéla Des Fours, která žila na hrádeckém zámku v 1. pol. 19. století. Jan Ferdinand byl její předek, který v roce 1731 koupil zámek a přestavěl jej do podoby, která je vidět do současnosti. Děti si mohou hrát na dámy, gentlemany, krále, rytíře, napoleonské vojáky. Dozvědět se o stylu oblékání, o stolování, o písmu, o hierarchii šlechty, zkoušet si kostýmy ušité podle doby biedermeier…

Dětská naučná herna Františka Pravdy

František Pravda (vlastním jménem Vojtěch Hlinka) je další významnou hrádeckou osobností. V roce 2017 byly jeho dvě významná výročí, a to 200 let od jeho narození a 170 let příchodu do Hrádku. František Pravda byl knězem, výrazným spisovatelem venkovských povídek 2. pol. 19. století a vychovatelem panského synka Otakara Sturmfedera. K výročí realizovala Obec Hrádek výstavu inspirovanou Pravdovo pedagogickou činností. František Pravda byl velmi zdatný pedagog, který svého slabomyslného svěřence Otakara vzdělával pomocí hry (např. na kupecký krám) a praktických ukázek přírodopisu, zeměpisu, mineralogie apod. 

Výstava slonů

Letošní  doprovodná výstava je zapůjčena od Lenky  Mathausové.

Více informací od otevírací době a vstupném naleznete pod odkazem Galerie Hrádek.