Svatební obřad

Pro Váš svatební obřad přímo na zámku je připraven prostorný sál uvnitř zámku. V případě církevního sňatku můžete vstoupit ve svátost manželství v zámecké kapli svaté Valburgy.

Příslušným úřadem pro vyřízení obřadu je Městský úřad Sušice, tel. 376 540 178.
Církevní sňatek zajišťuje Římskokatolická farnost Zbynice.

Cena svatebního obřadu zahrnuje:

Cena: 6 500 Kč včetně DPH