Podmínky pro vstup od 8.6.2021

Dle mimořádného nařízení vlády smí wellness zařízení navštívit pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáže se (s výjimkou dětí do 6 let věku):

a) negativním testem na covid (PCR test platný 7 dní, antigenní test 3 dny) z odběrového místa,

b) potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech,

c) potvrzením o očkování (od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní),

d) samotestem s negativním výsledkem na místě.

Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Osoby ve vnitřních prostorech wellness zařízení včetně saun nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten, převlékáren, klidových zóna odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.

Zdroj: Covid Portál, aktualizováno 26.7.2021