Zámek Hrádek

O zámku

Historie Zámku Hrádek

První zmínka o Hrádku pochází z roku 1298. Jedná se o darovací listinu. Pro obec Hrádek je to nejstarší dochovaná listina, kde je zmiňován Přibyslav z Hrádku. Od roku 1588 patřilo hrádecké panství rytířskému rodu pánům Račínům z Račína, kteří pravděpodobně po roce 1590 přestavěli středověkou tvrz na renesanční zámek. Rod Račínů vlastnil Hrádek do roku 1686. Po smrti Vojtěcha Arnošta Račína se majitelé na zámku rychle střídali.

Pro zámek byl významný rok 1731, kdy se stal majitelem hraběcí rod Des Fours de Montu et Athienville. Hrádecké panství jim patřilo skoro 100 let. Prvním majitelem byl Jan Ferdinand. Jeho synovec Bedřich Des Fours renesanční zámek přestavěl a to tak, že ke starému renesančnímu zámku nechal vystavět nový barokní zámek. V roce 1775 byla přistavěna barokní kaple zasvěcená sv. Valburze. Podoba zámku zůstala zachována do dnešních dnů. Rod Des Fours (Desfours) vlastnil panství skoro sto let a zasloužil se o jeho rozkvět.

Dalším dědicem se stal baron Karl Theodor Sturmfeder, za jehož správy přišel na zámek v roce 1847 vychovatel a kněz Vojtěch Hlinka (1817 – 1904). Oddech od náročné práci vychovatele slabomyslného synka Otakara (syna z druhého manželství) mu přinášela literární činnost. Vojtěch Hlinka byl nadšený příznivec národního obrození a ve své době byl úspěšným spisovatelem lidových povídek, novel a divadelních her, které podepisoval pseudonymem František Pravda. Vydáno mu bylo na 150 knih. I když to původně nezamýšlel, zůstal v Hrádku do své smrti. Prožil zde spokojený život naplněný společenskými a duchovními aktivitami. Pochován je na hřbitově u kostela sv. Vavřince na Zdouni. V roce 1867 přešlo panství na rodinu dcery Karla Theodora Sturmfedera Ottilie provdané za barona Karla Henneberg-Spiegla. Od roku 1898 hrádecké panství spravoval jejich jediný syn baron Bohumil Henneberg-Spiegel (1861 – 1934) s manželkou Annou Marií, roz. hraběnkou z Harrachu. Po smrti paní hraběnky (1938) byl jejich majetek rozdělen mezi příbuzné z rodiny Hertlingů, Windischgrätzů a biskupskou konzistoř v Českých Budějovicích, protože manželský pár byl bezdětný. Po konci 2. světové války byl zámek i velkostatek zkonfiskován. Zámek převzala Pražská obec baráčnická jako rekreační objekt. Po šlechtických majitelích byl zámek plně zařízen a v dobrém stavu, ale po půlroční správě pražské obce baráčníků zůstaly na zámku již jen holé zdi. Zámek se proměnil na byty pro přibližně 20 rodin. O údržbu zámku se nikdo nestaral, a tak chátral a stával se čím dál tím víc neobyvatelným. V roce 1976 se kvůli havarijnímu stavu zřítila zámecká věž. Nájemníci se postupně odstěhovali. Zázrakem je, že se jako jediný dochoval interiér zámecké kaple. Záchranou pro zámek se stává rok 2000, kdy jej zakoupil Ing. arch. Pavel Lejsek. Po mnoha letech byly zahájeny práce směřující k záchraně objektu. Dne 24. června 2010 byl zámek po náročné desetileté rekonstrukci otevřen pro veřejnost jako hotel a restaurace.  V dalších letech se postupně opravují hospodářské objekty a nádvoří. V roce 2012 proběhla revitalizace zámeckého parku. V roce 2014 vzniklo v bývalém hospodářském objektu wellness. V roce 2015 prošla kompletní rekonstrukcí kaple sv. Valburgy a budova barokního špýcharu, v němž je Galerie Hrádek „Prostor her a inspirace“, kde je hravou formou dětem přibližována historie hrádeckého zámku v 19. století. U špýcharu je adventure golfové hřiště pro zábavu nejen rodin s dětmi. Od roku 2016 se stala opět součástí zámeckého areálu užitková zahrada s empírovou oranžérií. V součanosti vznikají projekty na opravy budov zámeckého pivovaru a zbořené věže. Součástí života na zámku jsou také svatební obřady a hostiny, kulturní, společenské a firemní akce, prohlídky s průvodkyní i s panem majitelem.

Zámecká kaple sv. Valburgy

Kaple sv. Valburgy, zasvěcená patronce šestinedělek a rolníků, je důležitým bodem na zámku. Sv. Valburga, původem ze šlechtického rodu, vstoupila do kláštera a proslavila se svými skutky lásky a víry. Legenda vypráví o jejím zázračném zásahu při nemoci zámeckého pána dcery, když psi ustoupili a dívka se uzdravila.

Dnes je kaple pravidelným místem pro mše svaté a hudební koncerty. Také se zde konají církevní svatby.

Zámecký park a užitková zahrada

Zámecký park a užitková zahrada prošly významnými změnami a obnovami, aby poskytovaly relaxaci a estetický zážitek návštěvníkům Hrádku. Barokní park s výhledem do okolní krajiny nabízí místo k odpočinku pod stínem staletých stromů. V roce 2012 proběhla renovace parku, přibyly lavičky, hřiště pro děti a místo pro společenské akce. Součástí byla i výstavba Naučné stezky Františka Pravdy, která představuje historii zámku a obce. Fotografování v parku vyžaduje svolení majitele.

Zahrada prošla revitalizací od roku 2016, včetně obnovy empírové oranžérie. Oranžérie slouží jako zázemí pro pěstování ovoce, zeleniny a bylin využívaných v restauraci a wellness procedurách. Navržená zahradním architektem Janem Nussbauerem, zahrada hostí staré odrůdy ovocných stromů a květin, doplněné o nové druhy od odborníka Ing. Zdeňka Buzka. Plány na budoucnost zahrady zahrnují další úpravy a možnou obnovu zaniklé části oranžérie.

Prohlídky s průvodkyní

Pokud máte zájem o prohlídku zámeckého areálu, připravte se na fascinující ponoření do historie a osudů majitelů tohoto úchvatného místa. Naši průvodci vám přiblíží historický vývoj objektu, jeho zajímavé příběhy a současné využití interiérů a exteriérů. I když zámek nemá klasické zámecké komnaty, hlavním cílem prohlídek je ukázat vám, jak je možné zachovat historickou hodnotu budov a přizpůsobit je moderním potřebám.

Délka prohlídky je 60 minut.
Prosíme, vezměte v úvahu, že budova zámku není bezbariérová a může být obtížné pro ty, kteří potřebují bezbariérový přístup. Děkujeme za pochopení.

Prohlídky

Červen

Po domluvě předem na telefonním čísle 727 918 011 nebo na michaela.fremundova@zamekhradek.cz

Červenec a srpen

Pondělí a úterý ve 13 hodin

Středa, čtvrtek a pátek v 10 hodin

Vstupné na prohlídky

Plné 140 Kč
Studenti do 26 let 110 Kč
Senioři od 65 let 110 Kč
Děti (6 – 18 let) 80 Kč
Děti (do 6 let) zdarma

Prohlídky s majitelem

Chcete poznat pana majitele osobně a dozvědět se nejen o historii, ale hlavně o současnosti zámku? Při prohlídce zámeckého areálu s majitelem Ing. arch. Pavlem Lejskem se návštěvníci seznámí s jeho osobním příběhem spojeným s koupí zámku, rozsáhlou opravou a každodenní realitou spojenou s provozováním historické památky v současnosti.

Délka prohlídky je přibližně 100 minut.

Prosíme, vezměte v úvahu, že budova zámku není bezbariérová a může být obtížné pro ty, kteří potřebují bezbariérový přístup. Děkujeme za pochopení.

Prohlídky

Červenec – soboty v 17 hodin

6.7., 13.7., 20.7., 27.7.

Srpen – soboty v 17 hodin

10.8., 17.8., 31.8.

Vstupné

200 Kč / osoba

Rezervace

Na prohlídky s panem majitelem je nutné se předem objednat.

+ 420 725 083 093

recepce@zamekhradek.cz