Vycházkové trasy okolím Hrádku

Aby mohlo panstvo podnikat vyjížďky kočárem a třeba se i zasnít v nádherné okolní přírodě, bylo současně se zámkem kultivováno i jeho nejbližší okolí. Pod zámkem najdeme rybník, jehož vodní plocha byla už součástí přilehlého anglického parku. Vede zde starobylá alej. V nedávné době tu byla obnovena pěšina a altánek, kde sedávala paní hraběnka. I toto místo má svá tajemství, podle pověsti se tu stalo za třicetileté války neštěstí. Koně zapřažení v kočáru se splašili a vůz i s kočím nenávratně zmizel v rybníku. Na památku této události se místu říká Blud. Zajímavostí v těchto místech je opracovaný kámen nejasného původu, pravděpodobně pozůstatek jezdecké sochy. Pokud bychom pokračovali ještě kousek dále, dojdeme na slunné návrší ke kapličce sv. Anny s krásným výhledem na Hrádek. Při dobré viditelnosti dohlédneme až na vzdálený hrad Kašperk.

Nad Hrádkem se vypíná tajemný vrch Svatobor, první předzvěst drsné a nezkrotné Šumavy. Na vršek Svatoboru vedla od zámku „Kněžnina stezka“. Sem paní vyjížděla, aby poseděla na své kamenné lavičce a shlížela do kraje. Pod vrcholem je malá vesnička Odolenov, pojmenovaná podle pohanské mýtické kněžky Vodolenky. Ta zde byla v pradávných dobách pochována a vedle její mohyly zázračně vytryskl pramen s léčivou vodou. V 19. stol. tu byly vybudovány věhlasné vodní lázně.

V okolí obce Hrádek jsou vyznačeny 4 vycházkové trasy v celkové délce 13,1 km. Jsou značeny barevnou šipkou a osazeny informačními tabulemi, které informují o místních zajímavostech. Během cesty si můžete odpočinout na dřevěných lavičkách nebo pod krytými odpočívadly.

Výchozí bod se nachází před zámkem v Hrádku. Mapku obdržíte na hotelové recepci a nebo ji budete mít připravenou na pokoji.