Podmínky svatby na Zámku Hrádek

Důležité informace

pro snoubence a účastníky svatebního obřadu, aby významný den proběhl v pořádku.

Svatební obřady probíhají v době běžného návštěvního provozu, je tedy nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny pracovníků zámku a matriky.

V celém objektu zámku je zakázáno vypouštění lampionů štěstí. Ohňostroj je povolen pouze tehdy, pokud jej provádí specializovaná firma, která si zajistí požární dozor.

Dále prosíme svatební společnost, aby respektovala zákaz pobytu s domácími mazlíčky a zákaz kouření v interiérech zámku.

Květinové aranžmá je pouze na stole před oddávajícím, které je zahrnuto v ceně za svatební obřad. U svateb v zámecké zahradě je pro svatebčany kromě aranžmá na stolku před oddávajícím také květinový oblouk. V případě požadavků na náročnější floristickou výzdobu v místech konání svatebního obřadu si zajišťují snoubenci sami.

Fotografování a filmování svatebního obřadu v prostoru, kde se obřad uskutečňuje je povoleno a je zaúčtováno v ceně obřadu. V ceně je zahrnuto i fotografování po skončení svatebního obřadu v zámecké zahradě a na nádvoří zámku (pozn. fotografování a videozáznamy si zajišťují svatebčané na vlastní náklady).

Hudební doprovod - zvukovou kulisu svatebního obřadu tvoří reprodukovaná hudba. Pokud snoubenci mají zájem o živou hudbu, mohou si ji sjednat sami na vlastní náklady nebo jim mohou někoho doporučit a zajistit zaměstnanci zámku.

Tradiční zvyky jako je házení rýže, okvětních lístků, „zatahování“ jsou povoleny po konzultaci se zaměstnanci zámku, kteří doporučí vhodný prostor a zajistí následný úklid. Úklid je zahrnut v ceně za svatební obřad.

Parkování – pro svatební obřady je vyhrazen prostor na zadním nádvoří zámk. Auto ženicha a nevěsty může být zaparkováno na parkovišti před hlavním vchodem do zámku. V případě, že jsou hosté ubytováni v zámeckém hotelu, mohou parkovat na hotelovém parkovišti.

Kapacita místnosti Muzea Františka Pravdy v objektu zámku je 30 - 60 osob (míst k sezení 32). V zámecké zahradě je kapacita na sezení cca 20 osob, ostatní svatebčané během obřadu stojí. Kapacita kaple sv. Valburgy je cca 60 osob (v zámecké kapli je 14 lavic). V případě nepříznivého počasí se sňatek z exteriéru přesouvá do interiéru. Rozdíl v poplatku se nevrací.